Παράταση προθεσμίας αιτήσεων Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου

Με την υπ’αρ. 8499/3-5-2007 απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εκ νέου και για διάστημα 3 ακόμη εβδομάδων (έως τις 22 Μαϊου) οι δικηγόροι που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο υπό σύσταση Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 12205/16.8.2016 (ΦΕΚ Β’2864/9.9.2016). Στους εγγεγραμμένους στο μητρώο δικηγόρους θα ανατίθεται από το ελληνικό Δημόσιο η παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες άσυλο, η αίτηση διεθνούς προστασίας των οποίων απορρίπτεται σε πρώτο βαθμό και οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον της Αρχής Προσφύγων. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια