Αναρτήσεις

Δύο (2) θέσεις Νομικών Συμβούλων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Επαναπροκήρυξη πλήρωσης δύο ( 2 ) θέσεων δικηγόρων παρ’ Eφέταις στην Επιθεώρηση Εργασίας

Θέση πτυχιούχου Νομικής στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Θέση Πτυχιούχου Νομικής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Θέσεις Δικηγόρων στους Γιατρούς του Κόσμου

Θέση Δικηγόρου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δύο (2) θέσεις δικηγόρων για άσκηση στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δικηγόρος για Άσκηση στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά