Δύο (2) θέσεις δικηγόρων για άσκηση στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Ο Δήμος Κερατσινίου- Δραπετσώνας προσκαλεί όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, να υποβάλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην πρόσκληση (παράρτημα Α) στο πρωτόκολλο του Δήμου, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της, ήτοι μέχρι την 7 Μαρτίου 2016. Το χρονικό διάστημα άσκησης των υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας θα ξεκινήσει την 1η Απριλίου 2016 και θα λήξει την 30η Σεπτεμβρίου 2016. Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων ορίζονται σε δύο (2). Δείτε την Πρόσκληση Εδώ

Σχόλια