Αναρτήσεις

Άσκηση δικηγόρων στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς

Δεκαπέντε (15) θέσεις Ασκούμενων Δικηγόρων στο Δήμο Αθηναίων

Δώδεκα (12) θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

Πέντε (5) θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στο ΔΣ Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση του Εφετείου Αθηνών για το Διαγωνισμό των Δικηγόρων Α' εξεταστικής περιόδου 2017

Θέσεις δικηγόρων για άσκηση στην Περιφέρεια Αττικής

Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων για άσκηση στο Υπ.Δικαιοσύνης

Θέσεις Δικηγόρων για άσκηση στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας

Θέσεις πέντε (5) ασκούμενων δικηγόρων στο ΔΣΘ

Ίδρυση Πανελλήνιου Συντονιστικού Οργάνου Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2016

Δικηγόροι για άσκηση στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Θέσεις Δικηγόρων για πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Επτά (7) θέσεις Δικηγόρων για άσκηση στο ΕΤΑΑ

Δικηγόροι για άσκηση στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

Δικηγόροι για άσκηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Δικηγόροι για άσκηση στο Δήμο Ηλιούπολης

Νέος Πρόεδρος στην Ε.Α.Ν.Δ.Α.

Δικηγόροι για άσκηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Μόλις 400 ευρώ ο μηνιαίος μισθός

Θέσεις δικηγόρων για άσκηση στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης