Θέσεις δικηγόρων για άσκηση στην Περιφέρεια Αττικής

H Περιφέρεια Αττικής προσκαλεί τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, για διάρκεια έξι (6) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της
ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης (13 Φεβρουαρίου 2017) στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (patt.gov.gr), ήτοι έως και την 23 η Φεβρουαρίου 2017. Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά