Θέσεις Δικηγόρων για άσκηση στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας

Ο ΔΣΑ προσκαλεί όσες-ους ασκούμενες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας, να υποβάλουν την αίτησή τους, από τις  27 Δεκεμβρίου 2016 μέχρι και τις 17
Ιανουαρίου 2017. Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα απασχοληθούν στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ορίζονται σε τέσσερεις (4), εκ των οποίων ένας/μία (1) από πολύτεκνη οικογένεια. Παράλληλα θα επιλεγούν δέκα (10) επιλαχόντες για αναπλήρωση τυχόν θέσεων που θα κενωθούν, εκ των οποίων δύο (2) από πολύτεκνες οικογένειες. Η μηνιαία αμοιβή είναι εξακόσια (600) ευρώ και η απασχόλησή τους θα διενεργείται εντός του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δ.Σ.Α.. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Σχόλια