Δεκαπέντε (15) θέσεις Ασκούμενων Δικηγόρων στο Δήμο Αθηναίων

Καλούνται οι ασκούμενες/οι δικηγόροι που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Δήμο Αθηναίων, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους από 06/06/2017 έως και 16/06/2017. Οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων ορίζονται σε δεκαπέντε (15). Ημερομηνία έναρξης της άσκησης διάρκειας έξι (6) μηνών είναι η Δευτέρα 02/10/2017. Δείτε την πρόσκληση και την αίτηση εδώ

Σχόλια