Θέσεις Δικηγόρων για πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας καλεί α) τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας έξι (6) μηνών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία (10/8/2016) ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (pde.gov.gr)
ήτοι έως και την 22/8/2016 σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα και β) τους ασκούμενους δικηγόρους που υπηρετούν ήδη στις Νομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και επιθυμούν την παράταση της άσκησής τους, να υποβάλλουν Αίτηση εξάμηνης παράτασης της άσκησής τους – εφόσον αυτή δεν θα ξεπερνά το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους και γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η οποία θα ληφθεί υπόψη μόνο στην περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις από την διάθεση των προβλεπόμενων θέσεων στους αιτούντες της παραπάνω υπό στοιχείο α) κατηγορίας. O αριθμός υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στην Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει οριστεί στα έξι (6) άτομα. Τέσσερις (4) εξ αυτών, θα ασκηθούν στην Νομική Υπηρεσία της Π.Δ.Ε (έδρα) στην Πάτρα και δύο (2) στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας. Δειτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά