Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων για άσκηση στο Υπ.Δικαιοσύνης

To Υπουργείο Δικαιοσύνης καλεί όσους/ες υποψήφιους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην Κεντρική  Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με υπολειπόμενο χρόνο άσκησης τουλάχιστον έξι
(6) μήνες, να υποβάλουν τη  συνημμένη αίτηση μέχρι και την 12η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, είτε ηλεκτρονικά (hdrydaki@justice.gov.gr) είτε στο γενικό πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου (Λ. Μεσογείων 96 - Αθήνα, Ισόγειο / Γραφείο 58) όπου και θα διατίθεται η  ίδια αίτηση σε έντυπη μορφή.
Επισημαίνεται  ότι  η άσκηση αφορά στο χρονικό διάστημα από 16-1-2017 έως και 15-7-2017 και οι προς κάλυψη θέσεις ανέρχονται σε δυο (2).
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τις προς κάλυψη θέσεις, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου τ.ε. και ώρα 11:00 π.μ. σε αίθουσα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου (Λ. Μεσογείων 96 - Αθήνα, 2ος όροφος).
Στην εν λόγω διαδικασία μπορούν να παρευρεθούν όσοι από τους υποψήφιους επιθυμούν. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια