Άσκηση δικηγόρων στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, προσκαλεί όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π., να υποβάλουν την αίτησή τους, μέχρι την 26η Ιουνίου 2017. Η άσκηση ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και λήγει την 28η Φεβρουαρίου 2018. Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ και το ωράριο απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια