Θέσεις πέντε (5) ασκούμενων δικηγόρων στο ΔΣΘ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτίθεται να απασχολήσει πέντε (5) ασκούμενους, στα πλαίσια της άσκησής τους, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, (4 για ΔΣΘ και 1 για Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης). Η επιλογή θα γίνει κατόπιν κληρώσεως. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8
(πρωτόκολλο) του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης μέχρι 16.12.2016. (dsth.gr)

Σχόλια