Θέση πτυχιούχου Νομικής στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με επτά -7- άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για την υλοποίηση της πράξης «αποκεντρωμενες προμηθειες τροφιμων και βασικης υλικης συνδρομης, διοικητικες δαπανες και παροχη συνοδευτικων μετρων 2015-2016» της ΠΕ θεσσαλονικης ανατολικο τμημα, στο ΕΠ «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» Μεταξύ των ειδικοτήτων: 1 Άτομο ΠΕ Νομικών. Η λήξη του προγράμματος ορίζεται στις 31-12-2016, με δυνατότητα ανανέωσης των σχετικών συμβάσεων σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος και εφόσον οι κείμενες διατάξεις το επιτρέπουν.
Απαιτούμενα προσόντα: 1) Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2) Βεβαίωση εγγραφής στο δικηγορικό σύλλογο. Το αντικείμενο απασχόλησης αφορά στην παροχή νομικών συμβουλών διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ατομικές και ομαδικές συνεδρίες σε δικαιούχους της πράξης ολόκληρης της κοινωνικής σύμπραξης.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313317139, 2313317128, 2313317666, 2313317137, 2313317116. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 14/10/2016 έως 21/ 10/2016.

Σχόλια