Αναρτήσεις

Δύο (2) θέσεις Νομικών Συμβούλων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων

Επαναπροκήρυξη πλήρωσης δύο ( 2 ) θέσεων δικηγόρων παρ’ Eφέταις στην Επιθεώρηση Εργασίας

Θέση Δικηγόρου στο Εθνικό Κέντρο Φυσικών Ερευνών 'Δημόκριτος'

Σπουδές Νομικής και εργασία στη Γερμανία

Πάταξη της αδήλωτης εργασίας: Τροποποιήσεις στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο

Επείγουσα δήλωση της Εθν.Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σχετικά με τα εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα στην Ελλάδα

Μη νόμιμη η πρόβλεψη ανώτατου ορίου ηλικίας σε προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού

Θέσεις διδασκόντων νομικών μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Θέση Δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Θέση Νομικού στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Ρατσιστική και εκφοβιστική συμπεριφορά κατά Ινδού εργαζόμενου από ιδιωτική εταιρεία, εξαιτίας της οποίας ο εργαζόμενος εξαναγκάστηκε σε παραίτηση

Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΠΔ 101/2016)

Θέσεις Νομικών Συμβούλων σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση

Θέση Δικηγόρου στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Θέση Νομικού στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/Μηχανικών

Εκπαιδευτικό προσωπικό για Μεταπτυχιακό Νομικής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Θέσεις Δικηγόρων σε Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό

Θέσεις Νομικών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Θέση Δικηγόρου-Νομικού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά