Ρατσιστική και εκφοβιστική συμπεριφορά κατά Ινδού εργαζόμενου από ιδιωτική εταιρεία, εξαιτίας της οποίας ο εργαζόμενος εξαναγκάστηκε σε παραίτηση

Η Αρχή Ισότητας Κύπρου τοποθετήθηκε με Έκθεση αναφορικά με καταγγελία για ρατσιστική/παρενοχλητική συμπεριφορά (διάκριση λόγω φυλετικής καταγωγής) στην εργασία, σε βάρος Ινδού υπηκόου, από τους διευθυντές της εταιρείας όπου εργαζόταν. Η Έκθεση βασίστηκε σε ανάλυση του νομικού και θεσμικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία απαγορεύει τέτοια συμπεριφορά, ως ρατσιστική, παρενοχλητική και εκφοβιστική (mobbing). Ειδικότερα, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα,
εργοδοτήθηκε από την εταιρεία το Σεπτέμβριο του 2004 και ενώ τα πρώτα 10 χρόνια δεν παρουσιάστηκαν οποιαδήποτε προβλήματα στην εργασία του, ο Διευθυντής της εταιρείας απεβίωσε και τα παιδιά του ανέλαβαν τη διεύθυνση της εταιρείας, το Σεπτέμβριο του 2014. Από τότε μέχρι το Νοέμβριο του 2015 υπήρχαν τακτικές εντάσεις, ρατσιστική, προσβλητική και παρενοχλητική συμπεριφορά έναντι του, εξαιτίας των οποίων εξαναγκάστηκε, εν τέλει, σε παραίτηση.
Ειδικότερα, όπως υποστηρίζει:  Η νέα Διεύθυνση αποφάσισε την μεταφορά του σε μικρότερο γραφείο «γραμματειακού προσωπικού» όπου ξεκίνησε να αισθάνεται απομονωμένος. Σταδιακά αντιλαμβανόταν ότι δεν ήταν επιθυμητός στο εργασιακό του περιβάλλον, ιδίως από τη Διεύθυνση η αντιμετώπισή της οποίας έναντι του διαρκώς επιδεινωνόταν καθώς τύγχανε επιθετικής συμπεριφοράς, προσβλητικών και υποτιμητικών σχολίων. Το 2015 ένας από τους Διευθυντές της εταιρείας τον αποκάλεσε «fucking Indian monkey» και «dishonest/disloyal» παρουσία συναδέλφων του, ενώ ακολούθησαν και άλλοι προσβλητικοί χαρακτηρισμοί προς τον ίδιο, με άμεσες ή έμμεσες αναφορές τόσο στην καταγωγή του όσο και στο άτομό του ενώ το εργασιακό περιβάλλον του γινόταν όλο και πιο δυσάρεστο. 
Σύμφωνα με την Επίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η εν λόγω εταιρεία οφείλει να υιοθετήσει άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα και πολιτική καταπολέμησης των φυλετικών ή εθνοτικών διακρίσεων, του ρατσισμού, της παρενόχλησης και του εκφοβισμού, στο χώρο εργασίας, στοχεύοντας στη δημιουργία και τη διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος φιλικού και προσιτού για όλους τους εργαζόμενους, με πρωταρχική αξία την ίση μεταχείριση τους, ανεξαρτήτως, μεταξύ άλλων, της καταγωγής, της φυλής ή του χρώματος τους και το σεβασμό στην αξιοπρέπειά τους.

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr