Θέση Νομικού στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/Μηχανικών

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/Μηχανικών (ΚΕΣΕΝ/Μ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προτίθεται να προσλάβει για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2016-2017 ωρομίσθιους καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων και ένα (1) Νομικό. Κατάθεση ή αποστολή αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την 28-06-2016 στο ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών
(Φλέμιγκ 43, ΤΚ 18233 Αγ Ι Ρέντης). Πληροφορίες: 2104810615, 2104810316 εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο ηλεκτρ.ταχυδρομείο kesenm@hcg.gr. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια