Αναρτήσεις

Η Οδηγία (ΕΕ) 2024/1069 για τις στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού

Νέα Οδηγία για την καταπολέμηση της απάτης

Οι φορολογικές απαλλαγές που απολαύει η Καθολική Εκκλησία μπορεί να αποτελούν απαγορευόμενες κρατικές ενισχύσεις (ΔΕΕ)

Ο νέος Κανονισμός για το σήμα της ΕΕ και οι εφαρμοστικές αυτού διατάξεις

Σε ισχύ η "Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας" για την επιτάχυνση των διασυνοριακών ποινικών ερευνών

Υπήκοος χώρας εκτός ΕΕ μπορεί να επικαλεστεί, ως γονέας ανήλικου τέκνου το οποίο έχει την ιθαγένεια της Ένωσης, δευτερογενές δικαίωμα διαμονής στην ΕΕ

Eυρωπαϊκή εντολή έρευνας σε ποινικές υποθέσεις: Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου

Υποχρέωση δήλωσης μετρητών πάνω από 10.000 ευρώ σε ζώνες διέλευσης αερολιμένων που βρίσκονται σε κράτος μέλος της ΕΕ

Καταδίκη της Ελλάδας από το ΔΕΕ για διαφορετική μεταχείριση στη φορολόγηση Κληροδοσιών υπέρ μη κερδοσκοπικών οργανισμών

Μη νόμιμη η απόλυτη απαγόρευση διαφήμισης των οδοντιάτρων (ΔΕΕ)

Καταδίκη της Ελλάδας για υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τη λειτουργία ΧΥΤΑ στο Τεμπλόνι της Κέρκυρας

Καταδίκη της Ελλάδας από το ΔΕΕ για παράβαση υποχρεώσεων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Η Αγωγή Αποζημίωσης για παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού

Δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας: Σε διαβούλευση σχέδιο νόμου με ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48

Μη νόμιμη η διαφήμιση που συγκρίνει τιμές μεταξύ προϊόντων που πωλούνται σε καταστήματα διαφορετικής κατηγορίας και διαφορετικού μεγέθους

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4449/2017 για τον Υποχρεωτικό Έλεγχο Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Αυτόνομη θέρμανση χωρίς έγκριση της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας. Τί προβλέπει ο Ν.4447/2016

Ομαδικές απολύσεις: Γενικός και ασαφής ο εθνικός νόμος που τις απαγορεύει σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Διαχείριση αποβλήτων: Κίνδυνος παραπομπής της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο