Αναρτήσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να παράσχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με ευρωβουλευτή που έχει καταδικαστεί από τη δικαιοσύνη

Ισότητα των Φύλων: Μόνο 1 στους 3 Μάνατζερ στην Ευρώπη είναι γυναίκα και αμείβεται λιγότερο κατά 23%

Νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Διεθνή διαζύγια: Νέοι κανόνες για την επίλυση περιουσιακών διαφορών

Η εμπορία ανθρώπων και η προστασία των θυμάτων

Ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη: Ηθικά και νομικά διλήμματα

Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Νέος Κανονισμός για τη διέλευση προσώπων από τα σύνορα (Κώδικας συνόρων του Σένγκεν)

Αποστολή δεδομένων στις ΗΠΑ: Πώς προστατεύεται η ιδιωτική ζωή από τη μαζική επιτήρηση;

Ενίσχυση των δικαιωμάτων των παιδιών στα πλαίσια των ποινικών διαδικασιών