Αναρτήσεις

Η Οδηγία (ΕΕ) 2024/1069 για τις στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού

Νέα Οδηγία για την καταπολέμηση της απάτης

Σε ισχύ η "Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας" για την επιτάχυνση των διασυνοριακών ποινικών ερευνών

Ένας χρόνος μέχρι την εφαρμογή του Γεν.Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων: Η αντίστροφη μέτρηση

Eυρωπαϊκή εντολή έρευνας σε ποινικές υποθέσεις: Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου

Υποτροφία για Διδακτορικό στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό/Τραπεζικό/Εταιρικό Δίκαιο στο Λουξεμβούργο

13 Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το Brexit και το Άρθρο 50 της Συνθήκης ΕΕ

Καταγγελίες για περιπτώσεις απάτης ή παραπλάνησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τέσσερις (4) Υποτροφίες για Διδακτορικό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου

Καταδίκη της Ελλάδας από το ΔΕΕ για παράβαση υποχρεώσεων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΕ και Κρατών-Μελών

Η Αγωγή Αποζημίωσης για παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού

Μη νόμιμη η διαφήμιση που συγκρίνει τιμές μεταξύ προϊόντων που πωλούνται σε καταστήματα διαφορετικής κατηγορίας και διαφορετικού μεγέθους

Μη νόμιμη η προϋπόθεση της ιθαγένειας για την άσκηση του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου (ΔΕΕ)

Πιθανό να προστεθεί η τουρκική γλώσσα στις επίσημες γλώσσες της Ευρώπης αν λυθεί το Κυπριακό

Δικαίωμα διαμονής των μελών της οικογένειας Τούρκου εργαζομένου ενταγμένου στη νόμιμη αγορά εργασίας κράτους μέλους

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4443/2016 με ενσωμάτωση Οδηγιών για την ίση μεταχείριση, την κατάχρηση της αγοράς και την προστασία των νομισμάτων

Σχέσεις Εκκλησίας- Πολιτείας και Συνταγματική Αναθεώρηση

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται η Κύπρος για περιορισμούς στην άσκηση επαγγέλματος των μηχανικών