Υποτροφία για Διδακτορικό στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό/Τραπεζικό/Εταιρικό Δίκαιο στο Λουξεμβούργο

Η Σχολή Νομικής και Οικονομίας του Πανεπιστημίου του Λουξεμβούργου δέχεται αιτήσεις για θέση Διδακτορος στο Δίκαιο με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό και Οικονομικό Δίκαιο ή Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο. Η θέση περιλαμβάνει αρχική σύμβαση ορισμένου χρόνου 14 μηνών, επεκτάσιμη έως 36 μήνες με πλήρη απασχόληση (40 ώρες την εβδομάδα). Ο υποψήφιος διδάκτωρ θα εργάζεται εντός του ερευνητικού πεδίου του Δικαίου. Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι 31 Ιουλίου 2017 και πρέπει να περιέχουν συνοδευτική επιστολή με τους λογους υποψηφιότητας για τη συγκεκριμένη θέση στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου και ερευνητική πρόταση στα αγγλικά ή γαλλικά μέχρι 2500 λέξεις, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με δημοσιεύσεις, αναλυτική κατάσταση βαθμών πανεπιστημιακών σπουδών, διεθνές πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας και δύο συστατικές επιστολές. Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εδώ

Σχόλια