Αναρτήσεις

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο: Άκυρος ο όρος της τρέχουσας ισοτιμίας- Μη εφαρμογή του άρ.291 ΑΚ

Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Αναβολή συζήτησης μέχρι την περάτωση εκκρεμούς δίκης επί συλλογικής αγωγής

Υποτροφία για Διδακτορικό στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό/Τραπεζικό/Εταιρικό Δίκαιο στο Λουξεμβούργο

Ανατροπή στη νομολογία για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Δεν υπόκειται σε έλεγχο καταχρηστικότητας ο σχετικός όρος. Απόρριψη αγωγής

Επίκαιρα ζητήματα τραπεζικών συναλλαγών

Επίκαιρα Ζητήματα Τραπεζικού Δικαίου: Μη εξυπηρετούμενα δάνεια και έλεγχος κύρους ΓΟΣ στις δανειακές συμβάσεις

Νέος Κώδικας Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων οφειλών (ΦΕΚ)

Εξώδικα στις Τράπεζες για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών

Καταχρηστική η χρέωση προμήθειας ανάληψης ξένων τραπεζογραμματίων από καταθετικό λογαριασμό συναλλάγματος (ΣτΚ)

Απόφαση-κόλαφος κατά της Εurobank και των δανείων σε ελβετικό φράγκο

Νέα απόφαση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Αδιαφανής ο όρος χορήγησης

Νέα απόφαση: Άκυροι και καταχρηστικοί όροι στεγαστικού δανείου σε ελβετικό φράγκο

Τραπεζικό επιτόκιο στεγαστικού δανείου που υπερβαίνει το δικαιοπρακτικό. Διάκριση τραπεζικών και δικαιοπρακτικών επιτοκίων

Σύγχρονα θέματα Τραπεζικού Δικαίου

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά