Αναρτήσεις

Αναγκαστική εκτέλεση: Έγγραφα που πρέπει να κοινοποιήσει η επισπεύδουσα όταν έχει λάβει χώρα οιονεί καθολική διαδοχή, που προήλθε από απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας

Αξίωση επιστροφής ποσών που καταβλήθηκαν από δανειολήπτη σε τράπεζα βάσει καταχρηστικής ρήτρας: Χρονικό σημείο έναρξης της παραγραφής της αξίωσης (ΔΕΕ)

Εργασιακός Μεσαίωνας σε βάρος Δικηγόρων Μεγάλης Τράπεζας

Δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο: Άκυρος ο όρος της τρέχουσας ισοτιμίας- Μη εφαρμογή του άρ.291 ΑΚ

Απόφαση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της Τράπεζας Κύπρου για καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες

ΣτΕ: Επικυρώθηκε πρόστιμο σε τράπεζα από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ανατροπή στη νομολογία για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Δεν υπόκειται σε έλεγχο καταχρηστικότητας ο σχετικός όρος. Απόρριψη αγωγής

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Αδυναμία δανειολήπτη. Καταχρηστική συμπεριφορά τράπεζας

ΔΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν ευθύνεται για τη ζημία των τραπεζών από την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους

Χρόνος παραγραφής ελέγχου τραπεζικών λογαριασμών για φορολογικές παραβάσεις

Καταχρηστικοί Όροι σε Ενυπόθηκα Δάνεια: Μη νόμιμος ο περιορισμός των διαχρονικών αποτελεσμάτων της ακυρότητας του όρου (ΔΕΕ)

Εισπρακτικές εταιρίες: Η καταβολή προμήθειας από τον καταναλωτή δεν καθιστά την προθεσμιακή εξόφληση "χωρίς επιβαρύνσεις"

Όταν η τράπεζα παραλείπει ουσιώδη στοιχεία στη δανειακή σύμβαση, όπως το ΣΕΠΕ, χάνει το δικαίωμα είσπραξης τόκων και εξόδων (ΔΕΕ)

Ο δικηγόρος ως "καταναλωτής" σε σύμβαση δανείου με Τράπεζα (ΔΕΕ)

Ώρα για ατομικές αγωγές ελβετικού μετά την απόφαση κόλαφο επί της συλλογικής αγωγής κατά της Εurobank

Οι νέες αλλαγές στα capital controls (ΦΕΚ)

Καταχρηστική η χρέωση προμήθειας ανάληψης ξένων τραπεζογραμματίων από καταθετικό λογαριασμό συναλλάγματος (ΣτΚ)

Νέα παράταση μέχρι 15 Ιουνίου 2016 για την πώληση των "κόκκινων" δανείων. Ψηφίστηκε η διάταξη

Χρηματική αποζημίωση λόγω απάτης και παραπλανητικών οδηγιών υπαλλήλων Τράπεζας

Οι καταβολές μέσω PayPal θεωρούνται ως τραπεζικό μέσο πληρωμής (εγκύκλιος)

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά