Αναρτήσεις

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής : Αναιτιώδης η εκποιητική δικαιοπραξία της εκχώρησης απαιτήσεων έναντι της υποσχετικής - Καταχρηστικός όρος η χρήση έτους 360 ημερών για τον υπολογισμό των τόκων (ΜΠρΗλ)

Ακύρωση διαταγής πληρωμής λόγω έλλειψης της διαδικαστικής προϋπόθεσης της έγγραφης απόδειξης της νομιμοποίησης της επισπεύδουσας (ΜΠρΠειρ)

Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής (YA)

Ακύρωση διαταγής πληρωμής: Ελευθέρωση του εγγυητή λόγω μη δικαστικής επιδίωξης της απαίτησης από την τράπεζα εντός ενός έτους από όταν έγινε απαιτητή η οφειλή

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Αδυναμία δανειολήπτη. Καταχρηστική συμπεριφορά τράπεζας

Ακύρωση διαταγής πληρωμής για απαίτηση από διαφορά δημοσίου δικαίου

Διαταγή πληρωμής: Αρμοδιότητα - Απόλυση ιατρών (Νομολογία ΔΕφΑθ)

Αποχή δικηγόρων και ανείσπρακτα ενοίκια

Οι αλλαγές στη Διαταγή Πληρωμής στο νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Διαταγή πληρωμής κατά ΝΠΔΔ - Θέση σε διαθεσιμότητα ιατρού ΕΣΥ (νομολογία ΔΕφΑθ)

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά