Αναρτήσεις

Σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου με αλλαγές στη Διοικητική Δικονομία

Ανακοπή κατά ατομικής ειδοποίησης και Π.Ε.Ε. του πρώην ΙΚΑ - Μη νόμιμη επίδοση των Π.Ε.Ε. - Παραγραφή των αξιώσεων (ΔΠρΠειρ)

Διαμεσολάβηση και Διοικητικές Διαφορές: Η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα

Αντισυνταγματική η αυτοδίκαιη κατάργηση θέσεων ιατρών βάσει του Ν.4254/2014 (ΔΕφΑθ)

Έλεγχος του ΙΚΑ και πρόστιμο αδήλωτης εργασίας. Τα βασικά λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε και οι άμεσες ενέργειες που πρέπει να κάνουμε

Ο νέος τόμος της Αχαϊκής Διοικητικής Νομολογίας σε ψηφιακή μορφή (pdf)

Τα Νέα Νομοθετικά και Νομολογιακά Δεδομένα στη Διοικητική Δίκη

Ηθική βλάβη από παράλειψη οργάνων δικαστικής λειτουργίας

Η αρχή της αναλογικότητας στην πρόσφατη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου

H Φορολογική Δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Νέες όψεις στο δίκαιο της ανάκλησης παρανόμων ευμενών διοικητικών πράξεων

Πρόσφατες Γνωμοδοτήσεις του Νομ.Συμβουλίου του Κράτους

Η Αγωγή Αποζημίωσης στην Διοικητική Δίκη

Αγωγή αποζημίωσης - Eπεξεργασία προσωπικών δεδομένων (ΔΠρΑθ)

Πολυνομία και Κράτος Δικαίου

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως νομισματική και τραπεζική εποπτική αρχή στην Ευρωζώνη και τα όρια δράσης της ΤτΕ

Ανεξάρτητες Αρχές και διάκριση των λειτουργιών

Φορολογικός έλεγχος- Παραγραφή- Συμπληρωματικά στοιχεία (ΔΕφΑθ)

Εγκύκλιος για τις Ενδικοφανείς Προσφυγές ενώπιον της Δ.Ε.Δ. μετά το Νόμο 4446/2016

Ανάκληση οικοδομικής αδείας μετά πάροδο ευλόγου χρόνου

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά