Αναρτήσεις

Σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου με αλλαγές στη Διοικητική Δικονομία

Τήρηση των δικαστικών προθεσμιών-Απαραιτητη προϋπόθεση για την διαφύλαξη και υποστήριξη των δικαιωμάτων μας ειδικά απέναντι σε οφειλές Δημοσίου

Έρχεται ο Κώδικας Παραβόλων και Δικαστικών Τελών για όλες τις διαδικασίες