Αναρτήσεις

Σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου με αλλαγές στη Διοικητική Δικονομία

Αναμόρφωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2251/1994 για την Προστασία των καταναλωτών: Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου

Σε διαβούλευση Σχέδιο Νόμου με Αλλαγές στους Βασικούς Κώδικες και άλλες διατάξεις

Eυρωπαϊκή εντολή έρευνας σε ποινικές υποθέσεις: Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου

Σε διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για τη Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου και τα Δικαιώματα του Παιδιού

Ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας: Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων. Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου

Νέο σχέδιο νόμου για τον Χωρικό Σχεδιασμό και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Μεγάλες αλλαγές στη Διοικητική Δίκη. Τί προβλέπει το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου

Σε διαβούλευση σχέδιο νόμου για τις ποινικές κυρώσεις κατάχρησης της αγοράς και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Αλλαγές στο Σχέδιο Νόμου για τα Υποθηκοφυλακεια

Σε διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για την Ίση Μεταχείριση και την καταπολέμηση των διακρίσεων

Σε διαβούλευση σχέδιο νόμου για την Έννομη Προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων

Σε διαβούλευση σχέδιο νόμου για το ηλεκτρονικό έγκλημα. Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα