Ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας: Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό τον τίτλο: «Κύρωση και προσαρμογή στην ελληνική νομοθεσία των διατάξεων της Συμφωνίας για την ίδρυση Ενιαίου
Δικαστηρίου
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και του Πρωτοκόλλου για τα προνόμια και τις ασυλίες του Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 1η Μαρτίου 2017 και ώρα 14.00. Δείτε το σχέδιο νόμου εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr