Αναρτήσεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4474/2017 με φορολογικές διατάξεις

Σε διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για τη Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου και τα Δικαιώματα του Παιδιού

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4468/2017. Υποχρεωτική αργία η 1η Μαϊου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4467/2017 με τροποποιήσεις στη δασική νομοθεσία: Στις 30 Ιουνίου 2017 η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις και τις δηλώσεις πόθεν έσχες

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4465/2017: Αλλαγές στα Δικαστικά Παράβολα του ν.4446/16

Nέος Νόμος στην Κύπρο για τα Δικαιώματα όσων συλλαμβάνονται και τελούν υπό κράτηση: Τί προβλέπεται για το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4456/2017: Προβλέπεται η μετατροπή των άμισθων υποθηκοφυλακείων σε έμμισθα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι νέοι Νόμοι 4451 και 4452/2017

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4449/2017 για τον Υποχρεωτικό Έλεγχο Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4446/2016 για τον Πτωχευτικό Κώδικα, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4445/2016 με αλλαγές στο νόμο του νέου ασφαλιστικού 4387/2016. Καταργείται το επικυρώσιμο

Αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και ΚΠΔ με το Νόμο 4443/2016

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4443/2016 με ενσωμάτωση Οδηγιών για την ίση μεταχείριση, την κατάχρηση της αγοράς και την προστασία των νομισμάτων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4442/2016 για το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4441/2016 για την απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4440/2016 για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4430/2016

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4429/2016. Τί προβλέπει για την αύξηση των θέσεων των δικαστών