Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4442/2016 για το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α 230/7-12-2016) ο Νόμος 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». Με τις διατάξεις του νόμου θεσπίζεται το γενικό πλαίσιο για τη
ρύθμιση της άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο και τη σταδιακή ενοποίηση των αναγκαίων όρων και διαδικασιών για την έναρξη της λειτουργίας τους. Δείτε το ψηφισθέν ν/σ με το παράρτημα των υπαγόμενων δραστηριοτήτων εδώ και το Νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια