Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4467/2017 με τροποποιήσεις στη δασική νομοθεσία: Στις 30 Ιουνίου 2017 η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις και τις δηλώσεις πόθεν έσχες

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 56/Α/13-4-2017 ο Νόμος 4467/2017 «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». Στο άρθρο 11 του νόμου προβλέπεται παράταση της προθεσµίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και δηλώσεων οικονοµικών συµφερόντων έως και την 30ή Ιουνίου 2017.
Στο άρθρο 16 ορίζεται ότι η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το έτος 2016 υποβάλλεται µέχρι και την 30ή Ιουνίου 2017. Η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6), κατ’ ανώτατο όριο, ισόποσες µηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης (31/7/2017) και οι υπόλοιπες πέντε (5) µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των πέντε (5) επόµενων, µηνών.
Δείτε το Νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια