Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι νέοι Νόμοι 4451 και 4452/2017

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Α’ 17/15-2-2017) ο Νόμος 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις». Δείτε το νόμο εδώ
Δημοσιεύθηκε επίσης στο ΦΕΚ (Α’ 16/ 13-2-2017) ο Νόμος 4451/2017 «Τροποποίηση του Κώδικα του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». Δείτε το νόμο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Υποτροφία για Διδακτορικό στο Ποινικό Δίκαιο από την Ακαδημία Αθηνών

Η Ακαδηµία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση εννέα (9) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή τo εξωτε...