Αναρτήσεις

ΣτΕ: Μη νόμιμη η ανάθεση καθηκόντων υποθηκοφύλακα σε ειρηνοδίκες

Κατανομή νέων και ανακατανομή υφισταμένων οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (ΠΔ)

Ηλεκτρονικό πινάκιο και ηλεκτρονική ενημέρωση διαδίκων σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ.4 & 6 ΚΠολΔ (ΠΔ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΠΔ 101/2016)

Νέο Προεδρικό Διάταγμα για την ηλεκτρονική δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων στην ιστοσελίδα πλειστηριασμών του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το ΠΔ 59/2016 για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας των ακινήτων που κατάσχονται

Οι δικαστικοί επιμελητές αρμόδιοι για τον καθορισμό της εμπορικής αξίας των κατασχεμένων ακινήτων. Νόμιμο το σχέδιο ΠΔ σύμφωνα με το ΣτΕ

Το ΣτΕ ενέκρινε Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπει την ίδρυση κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών στο ΑΠΘ

Το ΣτΕ απέρριψε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για παροχή προσωρινής προστασίας σε πρόσφυγες κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά