Το ΣτΕ απέρριψε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για παροχή προσωρινής προστασίας σε πρόσφυγες κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας

Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 120/2015 γνωμοδότηση του έκρινε μη νόμιμο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο προβλεπόταν με διαδικασίες εξπρές η παροχή προσωρινής προστασίας σε πρόσφυγες για ανθρωπιστικούς λόγους και το επέστρεψε στους 9 υπουργούς οι οποίοι το συνυπογραφούν. Ειδικότερα, στο ΣτΕ κατατέθηκε για νομοπαρασκεαυστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο επιχειρήθηκε να τροποποιηθεί το Π.Δ. 114/2010 με το οποίο καθιερώθηκε «ενιαία διαδικασία
αναγνώρισης για αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα».
Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κατατέθηκε στο ΣτΕ προέβλεπε κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας χορήγηση καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημόσιας Τάξης σε όσους είχαν υποβάλει αίτημα διεθνούς προστασίας έως τις 21.11.2010, το οποίο εκκρεμεί σε δεύτερο βαθμό, με μοναδικές προϋποθέσεις: α) να είναι κάτοχοι δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού σε ισχύ και β) να μην συντρέχει «κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ή για την κοινωνία της χώρας, λόγω τελεσίδικης καταδίκης για τη διάπραξη σοβαρού εγκλήματος και χωρίς να ελέγχεται η συνδρομή των προβλεπόμενων στο ΠΔ 114/2010 προϋποθέσεων. Διαβάστε περισσότερα στο ethnos.gr

Σχόλια