Αναρτήσεις

Επέμβαση του νομοθέτη σε επαγγελματικές μισθώσεις λόγω Covid-19 (ΣτΕ)

ΣτΕ: Επικυρώθηκε πρόστιμο σε τράπεζα από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πράξη επιβολής προστίμου με κριτήριο την ηλικία του εργαζόμενου: Προδικαστικό ερώτημα στο ΣτΕ

Νόμιμη η λειτουργία κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κατοικημένη περιοχή σύμφωνα με απόφαση του ΣτΕ

ΣτΕ: Νόμιμο το ποσοστό 50% των εσόδων των εκκλησιών να περιέρχεται στον Τομέα Πρόνοιας των ιερέων

Δημόσιοι κατήγοροι: Δεν είναι Εισαγγελείς και δεν δικαιούνται τις αποδοχές των δικαστών (ΣτΕ)

ΣτΕ: Υποχρέωση της εφορίας να καλεί σε εξηγήσεις πριν επιβάλλει πρόστιμο

Παράταση χρόνου παραγραφής φορολογικών υποθέσεων: Η Ολομέλεια του ΣτΕ θα κρίνει τη συνταγματικότητα των διατάξεων

Μη νόμιμες οι απολύσεις των διοικητών των νοσοκομείων που έγιναν το 2015 σύμφωνα με το ΣτΕ

H Φορολογική Δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Σε πιλοτική δίκη στο ΣτΕ οι υποθέσεις δύο υποψηφίων που ζητούν ακύρωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων

Το ΣτΕ αποφάσισε την αναστολή της απόφασης για την ηλεκτρονική δήλωση πόθεν έσχες των δικαστών

Εκπίπτουν οι δαπάνες καθαριότητας, δαπάνες συντήρησης αυτοκινήτου και δαπάνες για καφέδες κλπ για το προσωπικό και τους πελάτες της επιχείρισης (ΣτΕ)

Καθορισμός χρήσεως κοινωφελούς κτηρίου με διαθήκη

Ανάκληση οικοδομικής αδείας μετά πάροδο ευλόγου χρόνου

Καθορισμός ορίων αιγιαλού σε περίπτωση μετατόπισης της ακτογραμμής προς τη θάλασσα

Τήρηση του δικαιώματος ακρόασης για καταλογισμό προστίμου παράνομης δραστηριότητας σε αναδασωτέα έκταση

Εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών οικοδομής συγκυριότητας περισσοτέρων

Απαγόρευση εξαίρεσης νέων αυθαιρέτων από την κατεδάφιση - Αντισυνταγματικότητα άρθρου 8 § 5 ν. 3044/2002

Έννομο συμφέρον για την ακύρωση πράξης καθορισμού αντικειμενικών αξιών: Μεταβολή της νομολογίας (ΣτΕ)