Αναρτήσεις

Παράταση χρόνου παραγραφής φορολογικών υποθέσεων: Η Ολομέλεια του ΣτΕ θα κρίνει τη συνταγματικότητα των διατάξεων

Εγκύκλιος για τις Ενδικοφανείς Προσφυγές ενώπιον της Δ.Ε.Δ. μετά το Νόμο 4446/2016

Η νέα ρύθμιση του άρθρου 202 παρ.2 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας