Αναρτήσεις

Επαναφορά επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας που διακόπηκε παρά τη μη ολοκλήρωση της πρόσληψης (ΣτΠ)

Η νέα διαδικασία υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής (Εγκύκλιος)

Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία

Στα διοικητικά δικαστήρια απευθείας προσβάλλονται οι πράξεις της Διοίκησης αναφορικά με τα Τέλη Κυκλοφορίας (εγκύκλιος)

Εγκύκλιος για τις Ενδικοφανείς Προσφυγές ενώπιον της Δ.Ε.Δ. μετά το Νόμο 4446/2016

Σύμπραξη μελετητικών γραφείων - Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής (ΔΕφΑθ)

Προθεσμία κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης για κατοίκους εξωτερικού (εγκύκλιος)

Δικαιώνονται 7 στους 10 φορολογούμενους που προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για φορολογικές υποθέσεις

Διευκρινίσεις για τις αιτήσεις αναστολής στις ενδικοφανείς προσφυγές

Απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του διοικούμενου επί ενδικοφανούς προσφυγής σε δευτεροβάθμιο όργανο