Αναρτήσεις

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε ασφαλισμένη του ΕΦΚΑ (ΣτΠ)

Μη επιτρεπτή η χειροτέρευση της θέσης του προσφεύγοντος από τη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας

Ανάκληση άδειας και παύση λειτουργίας συνεργείου αυτοκινήτων για παράνομη στάθμευση οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους

Διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών κατά την οικογενειακή επανένωση και μετεγκατάσταση (ΣτΠ)

Χορήγηση εμπιστευτικής έκθεσης ελέγχου μελέτης δημόσιου έργου σε ανάδοχο

Μη νόμιμη η πρόβλεψη ανώτατου ορίου ηλικίας σε προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού

Μέτρα για τη λειτουργία των κοιμητηρίων και των κέντρων αποτέφρωσης νεκρών ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη

Αποποίηση κληρονομίας από ανήλικο κληρονόμο

Καταβολή αποζημιώσεων για απαλλοτρίωση λόγω ρυμοτόμησης ακινήτων (ΣτΠ)

Πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο νοσηλευθέντων ατόμων με ψυχιατρική διαταραχή

Αναστολή καταβολής σύνταξης λόγω έκτισης στερητικής της ελευθερίας ποινής

Χορήγηση στοιχείων ιατρικού φακέλου του παιδιού στον γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια

Εφαρμογή των διατάξεων περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών (ΣτΠ)

Αγγελία για πρόσληψη γραμματέα Ελληνίδας κάτω των 35 ετών εισάγει αθέμιτη διάκριση

Οικονομική επιβάρυνση πολιτών για την επανέκδοση διαβατηρίου λόγω λάθους στα στοιχεία του

Εξαίρεση του μαθητικού επιδόματος από κατάσχεση ή συμψηφισμό λόγω οφειλών

Επιστροφή κατασχεμένου επιδόματος σε ανάπηρο υπό δικαστική συμπαράσταση (ΣτΠ)

Χορήγηση επιδόματος μητρότητας σε ασφαλισμένη ΟΑΕΕ μη ταμειακά ενήμερη λόγω ανωτέρας βίας κατά την ημερομηνία τοκετού (ΣτΠ)

Αναγνώριση αποδεδειγμένου χρόνου ασφάλισης παρά την απώλεια ασφαλιστικού βιβλιαρίου

Ευθύνη δημόσιου νοσοκομείου σε αποζημίωση λόγω θανάτου ασθενούς (ΣτΠ)

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά