Αγγελία για πρόσληψη γραμματέα Ελληνίδας κάτω των 35 ετών εισάγει αθέμιτη διάκριση

Αγγελία για πρόσληψη γραμματέα συλλόγου ανακλήθηκε λόγω πολλαπλής διάκρισης (φύλου, ηλικίας και εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής). Στον Συνήγορο του Πολίτη κατατέθηκε καταγγελία για πολλαπλή διάκριση σε αγγελία τοπικής εφημερίδας, η οποία αφορούσε την
πλήρωση θέσης γραμματέα τοπικού Συλλόγου. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της αγγελίας, δυνατότητα πρόσληψης είχαν μόνον γυναίκες, κάτω των 35 ετών και κάτοχοι της ελληνικής ιθαγένειας. Ο Συνήγορος επισήμανε εγγράφως στον Σύλλογο, ότι η επίμαχη αγγελία εισάγει αθέμιτη διάκριση, με τρόπο που δεν φαίνεται να δικαιολογείται από τα καθήκοντα της θέσης και επομένως απαγορεύεται, σύμφωνα με τα άρθρα 11 του ν.3896/2010 και 3 παρ 1 του ν.4443/2016.
Ειδικότερα, επισημάνθηκε ότι η επίμαχη αγγελία εισάγει άμεση διάκριση λόγω φύλου, καθώς εξαιρεί άνδρες υποψήφιους από τη δυνατότητα πρόσληψης, χωρίς νόμιμο και θεμιτό λόγο. Επιπρόσθετα, η επίμαχη αγγελία συνιστά άμεση διάκριση λόγω ηλικίας, καθώς με τη θέσπιση ηλικιακού ορίου αποκλείονται αυτοδίκαια υποψήφιοι που έχουν ξεπεράσει το 35ο έτος της ηλικίας τους, χωρίς να είναι αυταπόδεικτο ότι μόνον η ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται η αγγελία μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης. Τέλος, η απαίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, εξαιρεί αλλοδαπούς πολίτες (πχ πολίτες της ευρωπαϊκής ένωσης, νομίμως διαμένοντες αλλοδαπούς) και πάλι με αυτοδίκαιο τρόπο, χωρίς να είναι προφανές ότι κάποιος που δεν διαθέτει την ελληνική ιθαγένεια, δεν διαθέτει και τα προσόντα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης.
Ο Συνήγορος ζήτησε την απόσυρση της επίμαχης αγγελίας. Επισήμανε δε ότι σκοπός των νόμων που προαναφέρθηκαν είναι, πέρα από την απειλή κύρωσης, η επιδίωξη διαμόρφωσης μιας κοινής αντίληψης που αντιστρατεύεται στερεότυπα και προκαταλήψεις που συνδέουν αυτοδίκαια τις δεξιότητες κάποιου προσώπου με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία κλπ). Ο Σύλλογος ανταποκρίθηκε άμεσα στο έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, ανακάλεσε την ως άνω αγγελία, παρέθεσε δε στην ανεξάρτητη αρχή τη σχετική ανάκληση, επισυνάπτοντας αυτούσιο το φύλλο της εφημερίδας, που περιείχε την ανάκληση. (Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Λυκοβαρδή Ειδική επιστήμονας: Χριστίνα Αγγέλη)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου