Εξαίρεση του μαθητικού επιδόματος από κατάσχεση ή συμψηφισμό λόγω οφειλών

Πολίτες κατήγγειλαν την κατάσχεση ή τον συμψηφισμό, εξαιτίας ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους, της εισοδηματικής ενίσχυσης (μαθητικό επίδομα) που δικαιούνται οικογένειες
χαμηλών εισοδημάτων με τέκνα στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Το επίδομα είχε θεσπιστεί με το ν. 3016/2002, αλλά όχι ως ακατάσχετο.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ότι η εισοδηματική ενίσχυση των γονέων με τέκνα στην υποχρεωτική δημόσια εκπαίδευση, η οποία χορηγείται σε οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών, με πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα που δεν ξεπερνά τα 3.000 ευρώ ετησίως, δίνεται με σαφή στόχο την προσέλκυση των παιδιών των οικογενειών αυτών στο σχολείο και στη συνέχεια, την αποφυγή της σχολικής διαρροής. Τόνισε, επίσης, ότι χωρίς την ενίσχυση οι οικογένειες αυτές θα αδυνατούσαν να αντιμετωπίσουν ακόμη και τις στοιχειώδεις δαπάνες, που απαιτεί η σχολική παρακολούθηση, αφού χρειάζονται την κάθε δυνατή προσαύξηση του τόσο περιορισμένου εισοδήματός τους. 
Τέλος, η ανεξάρτητη αρχή εντόπισε ότι οι νομοθετικές διατάξεις που προβλέπουν την καταβολή άλλων ανάλογων ενισχύσεων, ορίζουν ρητά ότι αυτές δεν κατάσχονται, ούτε συμψηφίζονται. Για το λόγο αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι απαιτείται ανάλογη φορολογική αντιμετώπιση όλων των επιδομάτων, τα οποία χορηγούνται για την ενίσχυση ευάλωτων οικογενειών ή κοινωνικών ομάδων, και επομένως απαιτείται η εξαίρεση και του μαθητικού επιδόματος από την εντολή κατάσχεσης ή τον συμψηφισμό λόγω οφειλών των δικαιούχων. 
Στο νόμο 4413/2016 (άρθρο 86), που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2016, ορίζεται πλέον ότι το μαθητικό επίδομα δεν κατάσχεται, χορηγείται ολόκληρο χωρίς καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και δεν υπόκειται σε φορολογία. Κατόπιν τούτου, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί πρώτιστης σημασίας την ευρεία ενημέρωση των δικαιούχων γονέων για τη νέα πρόβλεψη περί ακατάσχετου του μαθητικού επιδόματος και εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. (synigoros.gr)

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr