Αναρτήσεις

Παράνομη η κατάσχεση από την αστυνομία υπολογιστή που περιείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας χωρίς δικαστική εντολή (ΕΔΔΑ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για τους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς

Κατάσχεση εις χείρας τρίτου: Αγωγή αποζημίωσης του κατασχόντος λόγω παράλειψης δήλωσης του τρίτου

Εξαίρεση του μαθητικού επιδόματος από κατάσχεση ή συμψηφισμό λόγω οφειλών

Αποχή των Συμβολαιογράφων από τους πλειστηριασμούς στις 4 Ιανουαρίου

24ωρη Αποχή των Δικαστικών Επιμελητών την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου

Αναγκαστική Εκτέλεση: Οι αλλαγές στον ΚΠολΔ (άρ.939-954). Τί αλλάζει στην Ανακοπή του 954 παρ.4

Επιστροφή κατασχεθέντος ποσού τραπεζικού λογαριασμού μετά το θάνατο του υπόχρεου (Γνωμοδότηση)

Αποχή των Συμβολαιογράφων από τους πλειστηριασμούς την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου. Ποιοί θα γίνουν κατ΄εξαίρεσιν

Κατάσχεση κατά τον ΚΕΔΕ εις χείρας τρίτου. Δεν επιστρέφεται το κατασχεθέν ποσό στην τράπεζα σε περίπτωση που αυτή προβεί σε εκπρόθεσμη αρνητική δήλωση κατ' επίκληση πλάνης

Νέα αποχή των Συμβολαιογράφων από τους πλειστηριασμούς την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου

Πλειστηριασμοί με ΜΑΤ και διαδηλώσεις

Αυξάνονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων. Μικρό το ποσοστό των δανειοληπτών που ρυθμίζουν τα δάνεια τους

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το ΠΔ 59/2016 για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας των ακινήτων που κατάσχονται

Αναστολή εκτέλεσης κατάσχεσης (νομολογία ΔΠρΑθ)

Κατάσχεση μισθού εις χείρας τρίτου. Αναστολή εκτέλεσης κατά το μέρος που επιβάλλεται κατάσχεση στα πρώτα 1000 ευρώ του μηνιαίου μισθού

Οι δικαστικοί επιμελητές αρμόδιοι για τον καθορισμό της εμπορικής αξίας των κατασχεμένων ακινήτων. Νόμιμο το σχέδιο ΠΔ σύμφωνα με το ΣτΕ

Αποζημίωση από άδικη αναγκαστική εκτέλεση

Kατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ελεύθερων επαγγελματιών (Yπ.Οικ.)

Aκύρωση κατάσχεσης ακινήτου - Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού (Νομολογία ΔΠρΑθ)