Αναρτήσεις

Απόρριψη της έφεσης λόγω ερημοδικίας του εκκαλούντος (ΕφΠειρ)

Επίκαιρα ζητήματα πολιτικής δικονομίας, εθνικού κτηματολογίου και δασικών χαρτών. Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση

Διάκριση βάρους απόδειξης σε υποκειμενικό και αντικειμενικό

Ακύρωση της Διαιτητικής Αποφάσεως κατ’ άρθρο 897 αριθ. 6 ΚΠολΔ

Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016

Aλλάζουν οι Κώδικες: Τροποποιήσεις στη Διοικητική Δίκη, στα Δικαστικά Παράβολα σε ΚΠολΔ και ΚΠΔ και στον Πτωχευτικό Κώδικα. Κατατέθηκε στη Βουλή το Σ/Ν

Αναγκαστική Εκτέλεση: Οι αλλαγές στον ΚΠολΔ (άρ.939-954). Τί αλλάζει στην Ανακοπή του 954 παρ.4

Αλλαγές στη Δικαιοσύνη προανήγγειλε ο νέος Υπουργός κ.Κοντονής

Πρακτικά ζητήματα από την εφαρμογή του Ν. 4335/2015 (ΚΠολΔ)

Οι αλλαγές στην Αναγκαστική Εκτέλεση στο νέο Κώδικα Πολ.Δικονομίας (αρ.912-937)

Η Πολιτική Δικονομία μετά το Ν.4335/2015

Αλλαγή στον Κώδικα Πολ.Δικονομίας: Αναστέλλεται τον Αύγουστο η προθεσμία για την κατάθεση αντικρούσεων του άρθρου 237 παρ.2

Επίδοση σε διάδικο που διαμένει στο εξωτερικό. Μόνη η υπογραφή αγωγής από δικηγόρο δεν τον καθιστά αντίκλητο για αντίθετη αγωγή κατά του ενάγοντος

Οι αλλαγές στις ειδικές διατάξεις της Εκουσίας του Nέου ΚΠολΔ: Τι αλλάζει σε υιοθεσίες και ιδιόγραφες διαθήκες

Ένορκη βεβαίωση: Η έλλειψη αποδεικτικού επίδοσης κλήσης προς τον αντίδικο καθιστά ανύπαρκτο το αποδεικτικό μέσο

Εκούσια Δικαιοδοσία - Γενικές Διατάξεις: Οι αλλαγές στο νέο Κώδικα Πολ. Δικονομίας

Ασφαλιστικά Μέτρα: Οι αλλαγές στο νέο Κώδικα Πολ. Δικονομίας (γ' μέρος)

Τα ασφαλιστικά μέτρα στο Ιταλικό και Ελληνικό Δικονομικό Δίκαιο

Ασφαλιστικά Μέτρα: Οι τροποποιήσεις στο νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (β' μέρος)

Ανυπόστατο αποδεικτικό μέσο η κατάθεση μάρτυρα του ίδιου του διαδίκου ή του νομίμου εκπροσώπου νομικού προσώπου ή μέλους της διοικήσεώς του