Αναρτήσεις

Ανακοπή κατά ατομικής ειδοποίησης και Π.Ε.Ε. του πρώην ΙΚΑ - Μη νόμιμη επίδοση των Π.Ε.Ε. - Παραγραφή των αξιώσεων (ΔΠρΠειρ)

Επίδοση δικογράφου από το Ελληνικό Δημόσιο/ΝΠΔΔ στον αντίκλητο δικηγόρο που εκπροσώπησε τον αντίδικο κατά την τελευταία συζήτηση της υπόθεσης

Επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

Επίδοση σε διάδικο που διαμένει στο εξωτερικό. Μόνη η υπογραφή αγωγής από δικηγόρο δεν τον καθιστά αντίκλητο για αντίθετη αγωγή κατά του ενάγοντος

Αλλάζουν ξανά οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ)

Συνέχιση της αποχής των δικαστικών επιμελητών έως και Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου