Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

Κύπρος. Ανακοίνωση σχετικά με την επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις εξέδωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: "Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στη βάση του Κανονισμού (ΕΚ) 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007, στη βάση της Σύμβασης της Χάγης ημερομηνίας 15.11.21965 η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 40 του 1982, καθώς και στη βάση αριθμού Διμερών Συμφωνιών που υπέγραψε με άλλα κράτη, αποτελεί την Κεντρική Αρχή για την επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (Κανονισμός – Σύμβαση – Διμερείς Συμβάσεις) ή και ιδιωτικές ποινικές υποθέσεις (Διμερείς Συμβάσεις). Διαβάστε τη συνέχεια στο cylegalnews.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Υποτροφία για Διδακτορικό στο Ποινικό Δίκαιο από την Ακαδημία Αθηνών

Η Ακαδηµία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση εννέα (9) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή τo εξωτε...