Ανακοπή κατά ατομικής ειδοποίησης και Π.Ε.Ε. του πρώην ΙΚΑ - Μη νόμιμη επίδοση των Π.Ε.Ε. - Παραγραφή των αξιώσεων (ΔΠρΠειρ)

ΔΠρΠειρ αρ.398/2024: Ανακοπή κατά ατομικής ειδοποίησης και πράξεων ταμειακής βεβαίωσης του πρώην ΙΚΑ - Μη νόμιμη επίδοση των Πράξεων Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) – Οι ένδικες αξιώσεις υπέπεσαν σε παραγραφή προτού εκδοθούν η ατομική ειδοποίηση και τα κατασχετήρια έγγραφα, ακόμη κι εάν ήθελε θεωρηθεί ότι τα έγγραφα αυτά πράγματι εκδόθηκαν, δεδομένου ότι δεν προσκομίζονται.

Εξάλλου ο ισχυρισμός του καθ’ ου ν.π.δ.δ. ότι πέραν της επίδικης ατομικής ειδοποίησης , είχαν κοινοποιηθεί, στην ανακόπτουσα , κι άλλες ατομικές ειδοποιήσεις , η κοινοποίηση των οποίων θα επέφερε, ενδεχομένως κατ΄άρθρο 138 παρ.1 περ.η’ του Ν.4270/20214 διακοπή της παραγραφής της αξίωσης αυτού να εισπράξει τις ένδικες αξιώσεις, προβάλλεται σε κάθε περίπτωση αναποδείκτως , καθότι δεν προσκομίζονται οι εν λόγω ατομικές ειδοποιήσεις με τα αποδεικτικά κοινοποίησής του, στην ανακόπτουσα, παρά μόνο μία εκτυπωμένη σελίδα, στην οποία αναφέρονται οι φερόμενοι ως αριθμοί αυτών.

[Την ανακόπτουσα εκπροσώπησε ο δικηγόρος Γιάννης Σπυριδαντωνάκης, Μ.Δ. Εργατικού Δικαίου, MSc, MBA, Σωτήρος Διός 39 & Ανδρούτσου 159, Πειραιάς, 18535,T. +30 210 4123882|F. +30 210 4130738 |M. +30 6944 947323, e-mail: jslaw@otenet.gr]

Δείτε την Απόφαση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά