Αναρτήσεις

Δεκτή η αγωγή δικηγόρου για καταβολή αμοιβών Νομικής Βοήθειας - Χρόνος έναρξης παραγραφής της αξίωσης (ΕιρΠατρ)

Σύζυγος δηλητηριάστηκε από τη σκόνη που έφερνε ο εργάτης σύζυγός της στο σπίτι. Η οικογένειά της ζητάει από τον εργοδότη αποζημίωση για το θάνατό της

Διεκδικητική αγωγή ακινήτου που αποκτήθηκε με χρησικτησία

Κατάσχεση εις χείρας τρίτου: Αγωγή αποζημίωσης του κατασχόντος λόγω παράλειψης δήλωσης του τρίτου

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου

Η Αγωγή Αποζημίωσης στην Διοικητική Δίκη

Αγωγή αποζημίωσης - Eπεξεργασία προσωπικών δεδομένων (ΔΠρΑθ)

Σημαντική απόφαση κατά του facebook από Δικαστήριο της Κύπρου

Η Αγωγή Αποζημίωσης για παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού

Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποζημιώνει εταιρίες λόγω υπερβολικής διάρκειας της διαδικασίας στο Δικαστήριο της ΕΕ

Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης οφειλετών του Δημοσίου (εγκύκλιος)

Αποζημίωση 600 χιλιάδες ευρώ για το θάνατο των διδύμων αδελφών Χριστοφόρου στην έκρηξη στο Μαρί

Πάνω από 500 αγωγές κατά της Samsung για το Galaxy Note 7

Αμοιβή δικηγόρου - Συντηρητική κατάσχεση περιουσίας του εντολέα προς εξασφάλιση της απαίτησης του δικηγόρου

Ώρα για ατομικές αγωγές ελβετικού μετά την απόφαση κόλαφο επί της συλλογικής αγωγής κατά της Εurobank

Ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών για τον προσδιορισμό των υποθέσεων τακτικής με το νέο ΚΠολΔ

Επίδοση σε διάδικο που διαμένει στο εξωτερικό. Μόνη η υπογραφή αγωγής από δικηγόρο δεν τον καθιστά αντίκλητο για αντίθετη αγωγή κατά του ενάγοντος

Νέα απόφαση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Αδιαφανής ο όρος χορήγησης

Aκύρωση κατάσχεσης ακινήτου - Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού (Νομολογία ΔΠρΑθ)