Αναρτήσεις

Δεκτή η αγωγή δικηγόρου για καταβολή αμοιβών Νομικής Βοήθειας - Χρόνος έναρξης παραγραφής της αξίωσης (ΕιρΠατρ)

Δικαίωση δικηγόρου και στο Εφετείο για αμοιβές Νομικής Βοήθειας: Απόρριψη της έφεσης του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Νομική βοήθεια σε ποινικές υποθέσεις- Διορισμός δικηγόρου- Προσκόμιση της Πράξης Διορισμού αλλά όχι εξουσιοδότησης

Νέα ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Νομική Βοήθεια στις ποινικές διαδικασίες

Οι αποφάσεις της Ολομέλειας των Δικ.Συλλόγων για παράβολα, υποθηκοφυλακεία και νομική βοήθεια

Σχέδιο Νόμου για την Παροχή Νομικής Βοήθειας σε διαβούλευση

Πληρωμή δικηγόρων που παρέχουν νομική βοήθεια σε άπορους. Έγγραφο του Υπ.Δικαιοσύνης σχετικά με την καθυστέρηση πληρωμής