Αναρτήσεις

Δικαίωση δικηγόρου και στο Εφετείο για αμοιβές Νομικής Βοήθειας: Απόρριψη της έφεσης του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Αμοιβή δικηγόρου - Συντηρητική κατάσχεση περιουσίας του εντολέα προς εξασφάλιση της απαίτησης του δικηγόρου

Πληρωμή δικηγόρων που παρέχουν νομική βοήθεια σε άπορους. Έγγραφο του Υπ.Δικαιοσύνης σχετικά με την καθυστέρηση πληρωμής

ΔΣΛ: Έκδοση γραμματίων προκαταβολής μόνο από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο

Αξίωση δικηγόρου να λάβει αμοιβή μεγαλύτερη της κατώτερης από τη νόμιμη που κατέβαλε η εντολέας του Τράπεζα στους συνεργαζόμενους δικηγόρους της