Αναρτήσεις

Καμία αναστολή στο Ηλεκτρονικό Δικαστικό Παράβολο. Ανακοίνωση του Υπ.Δικαιοσύνης

Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016

Τα νέα παράβολα της Ποινικής Δίκης μετά το ν.4446/2016

Πόσο πάει το Αναβoλόσημο: Αναλυτικός Πίνακας με ποσά και δικαστήρια

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4446/2016 για τον Πτωχευτικό Κώδικα, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα και άλλες διατάξεις

Ισοπεδωτικό το Αναβολόσημο - Θετική η συμμετοχή δικηγόρων στις εκλογές σωματείων κλπ. Παρατηρήσεις της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων

Aλλάζουν οι Κώδικες: Τροποποιήσεις στη Διοικητική Δίκη, στα Δικαστικά Παράβολα σε ΚΠολΔ και ΚΠΔ και στον Πτωχευτικό Κώδικα. Κατατέθηκε στη Βουλή το Σ/Ν

Οι αποφάσεις της Ολομέλειας των Δικ.Συλλόγων για παράβολα, υποθηκοφυλακεία και νομική βοήθεια

Επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε για αγορά παραβόλων ΤΑΧΔΙΚ που δεν χρησιμοποιήθηκαν

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά