Αναρτήσεις

Ηλεκτρονικό Παράβολο: Ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Πόσο πάει το Αναβoλόσημο: Αναλυτικός Πίνακας με ποσά και δικαστήρια

Ανακοίνωση για το μεγαρόσημο: Δεν απαιτείται προσκόμιση για την εγγραφή υπόθεσης στο πινάκιο (ΔΣΠ)

Καταργείται το επικυρώσιμο από 1.1.2017

ETAA: Παράταση πώλησης ενσήμων έως 31-12-2016 μόνο για υποθέσεις έως 30-6-2016

Καταργούνται από 1.7.2016 τα ένσημα υπέρ κοινωνικής ασφάλισης για δικηγόρους, συμβ/φους και δικ.επιμελητές. Διατηρείται το Επικυρώσιμο

Επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε για αγορά παραβόλων ΤΑΧΔΙΚ που δεν χρησιμοποιήθηκαν