Καταργούνται από 1.7.2016 τα ένσημα υπέρ κοινωνικής ασφάλισης για δικηγόρους, συμβ/φους και δικ.επιμελητές. Διατηρείται το Επικυρώσιμο

Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 (Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας κλπ.), από 1.7.2016 οι διατάξεις που προβλέπουν ένσημα υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης για τους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές και υποθηκοφύλακες καταργούνται. Πρόκειται για τα ένσημα του Ταμείου Νομικών και Υγείας που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 10 του ν. 4114/1960 «Περί Κώδικος Ταμείου Νομικών» (Α'164), 6 του Οργανισμού Ταμείου Ασφάλισης
Συμβολαιογράφων (Αποφ. Υπ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων 136/167/16.2/7.3.1988 (Β'131), 4 του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του ΤΑΣ (π.δ. 113/1987, Α'65), 4 του β.δ. της 6/22.9.1956 (Α' 209), 4 του α.ν. 2682/1940 (Α' 411), 37 του ν. 4507/1966 (Α' 71), 4 του π.δ. 73 της 18/29.2.1984 (Α' 24), 7 παρ. Ζ' του ν.4043/2012 (Α' 25), καθώς και το π.δ. 197 της 6/14.4.1989 (Α' 93).
Επίσης με έγγραφο (αρ.πρωτ.1337/1-7-2016) του Υπουργείου Εργασίας γίνεται γνωστό ότι μέχρι την έκδοση της εγκυκλίου αναφορικά με την παρ.10 του άρθρου 39 του ν.4387/2016, θα συνεχιστεί η διακίνηση του ενσήμου επικύρωσης που προβλέπεται στο εδ.δ της παρ.1 του άρ.30 του ΝΔ 4114/1960 (όπως προστέθηκε δια του άρθρου 22 παρ.8 περ.α του ν.1868/1989 και ότι συνεχίζεται η επικόλλησή του σε κάθε έγγραφο που επικυρώνεται από δικηγόρο.

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Καλό θα ήταν να μας πείτε με απλά λόγια ποια ένσημα καταργούνται και όχι με παραπομπή στους νόμους που τα προβλέπουν. Για να συνεννοούμαστε στα γρήγορα και να μην ψαχνόμαστε.
Ο χρήστης ooo είπε…
όλα πλην του μεγαρόσημου και μεχρι νεοτέρας του επικυρώσημου.
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Τα γραμματια με τις νεες παρακρατησεις εκδιδινται από 1/7/2016??
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Όχι. Οι νέες παρακρατήσεις ισχύουν από όταν ισχύσουν οι διατάξεις του νέου ασφαλιστικού.