Αναρτήσεις

Αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Αναγκαστική Εκτέλεση) με το Ν.4475/2017

Ηλεκτρονικό πινάκιο και ηλεκτρονική ενημέρωση διαδίκων σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ.4 & 6 ΚΠολΔ (ΠΔ)

Παρουσίαση και Ανάλυση των Αλλαγών στην Αναγκαστική Εκτέλεση στο Νέο ΚΠολΔ (Εγκύκλιος - pdf)

Εισαγωγή στοιχείων αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 954 παρ.4 ΚΠολΔ στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ από 1η Μαρτίου 2017

Επίκαιρα Ζητήματα από την Εφαρμογή του Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4446/2016 για τον Πτωχευτικό Κώδικα, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα και άλλες διατάξεις

Αλλαγές στον Υιοθεσία: Τροποποιούνται τα άρθρα 740 και 800 ΚΠολΔ

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Πρακτικά ζητήματα από την εφαρμογή του Ν. 4335/2015 (ΚΠολΔ)

Νέα νομολογία: Απόρριψη δικογράφου ως απαράδεκτου λόγω μη αναγραφής του ΑΦΜ

Οι αλλαγές στην Αναγκαστική Εκτέλεση στο νέο Κώδικα Πολ.Δικονομίας (αρ.912-937)

Νέο Προεδρικό Διάταγμα για την ηλεκτρονική δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων στην ιστοσελίδα πλειστηριασμών του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ

Αλλαγή στον Κώδικα Πολ.Δικονομίας: Αναστέλλεται τον Αύγουστο η προθεσμία για την κατάθεση αντικρούσεων του άρθρου 237 παρ.2

Προσδιορισμός Τακτικής Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου σύμφωνα με το νέο ΚΠολΔ

Μη αναγραφή ονόματος αντιπροσωπευόμενου ανίκανου προσώπου στην επικεφαλίδα του δικογράφου (νομολογία)

Έκτακτη σύγκληση της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων την Τρίτη 5 Ιουλίου

Οι αλλαγές στις ειδικές διατάξεις της Εκουσίας του Nέου ΚΠολΔ: Τι αλλάζει σε υιοθεσίες και ιδιόγραφες διαθήκες

Σύγκληση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων ζητούν με επιστολή τους οι πρόεδροι 12 Συλλόγων

Οι τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το Ν. 4335/2015

Ένορκη βεβαίωση: Η έλλειψη αποδεικτικού επίδοσης κλήσης προς τον αντίδικο καθιστά ανύπαρκτο το αποδεικτικό μέσο